PODPORA FUNDRAISINGU V ROCE 2019

logo nadace člověk člověku

Poskytovatel projektu: Nadace člověk člověku

Realizace projektu: 1. 1.2019 – 31. 12. 2019

Částka: 100 000 Kč

Finanční podpora je určena na projekt „Podpora fundraisingu v roce 2019“. Díky rozvoji fundraisingu chceme do budoucna posilovat PR a základnu podporovatelů TyfloCentra Olomouc, o.p.s. Důležitou cílovou skupinou projektu jsou individuální, firemní dárci a média. Užitek z fundraisingových aktivit budou mít nevidomí a slabozrací klienti TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a zrakově i jinak zdravotně postižení zaměstnanci naší sociální firmy Ergones. Pomocí fundraisingu chceme posílit dobré jméno a postavení sociální firmy.