Beseda s policistou o bezpečnosti osob se zrakovým postižením

První listopadový týden jsme uskutečnili dvě besedy s preventisty od Policie ČR na téma bezpečnost osob se zrakovým postižením. Jedna beseda se konala ve středisku v Olomouci a druhá v Šumperku.
Dozvěděli jsme se, jak chránit vlastní bezpečí a nestát se obětí trestné činnosti. Společně s preventisty jsme probrali možnosti sebeobrany, dopravní bezpečnost a hlavně kyberkriminalitu, která se ukázala jako velmi aktuální problém, jemuž se budeme věnovat v budoucnosti formou další spolupráce s policií ČR.