Činnost TyfloCentra o.p.s., regionálního pracoviště v Prostějově v roce 2014

Znak města Prostějov

Cíl projektu: Cílem činnosti střediska je podporovat rozvoj a nácvik dovedností, které vedou k sociálnímu začlenění, zvláště s ohledem na pracovní proces.
Místo a termín uskutečnění projektu: Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v Prostějově, Kostelecká 17, rok 2014.

Popis projektu:
V rámci projektu nabízíme v regionálním středisku následující činnosti:

 • individuální podporu při hledání zaměstnání, pomoc při orientaci v nabídkách práce, zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli, podporu a asistenci při oslovování zaměstnavatelů, poradenství v přípravě na výběrové řízení, pomoc při sestavování motivačního dopisu, strukturovaného životopisu, sestavení profesního profilu, tvorbu pracovní diagnostiky apod.
 • pracovně právní poradenství týkající se nástupu klienta do zaměstnání
 • společná setkání klientů hledajících zaměstnání, výměnu zkušeností, nácvik asertivity, nácvik dovedností vedoucích k posílení samostatnosti, klubovou činnost, odborné poradenství, internetové diskusní fórum a internetovou burzu práce v rámci tzv. Job clubů.
 • jednorázová setkání, vzdělávací přednášky, kurzy sociálních dovedností a klíčových kompetencí potřebných k hledání a udržení zaměstnání, motivačních workshopy a kurzy, přednášky hostů a exkurze u zaměstnavatele, volnočasové akce, kurzy tvořivých rukou – trénink manuální zručnosti;
 • pravidelné vzdělávací kurzy – jazykové, počítačové, skupinové job- kluby
 • zprostředkování kurzů práce na PC se specializovaným softwarem, individuálně nastavené kurzy práce s PC zaměřené na specifické požadavky práce s PC v budoucím zaměstnání.
 • podporu při oslovování zaměstnavatele, podporu při vyhledávání a zprostředkování praxe nebo pracovního uplatnění u zaměstnavatelských organizací; při uzavírání pracovní smlouvy
 • pracovní asistenci u zaměstnavatele v rozsahu 20 hodin
 • poradenství pro zaměstnavatele při vybavení a úpravě pracoviště ZP
 • prezentační a informační akce pro zaměstnavatelské organizace a širokou veřejnost zaměřené na specifika komunikace se zrakově postiženými a pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením
 • zprostředkování ostatních služeb TyfloCentra Olomouc, zejména odborného poradenství v oblasti náročných elektronických kompenzačních pomůcek a kurzů obsluhy těchto pomůcek jako prostředku pracovního uplatnění, služeb návazných organizací – Tyfloservis, SONS, Tyflopomůcky

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti města Prostějova.