ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM

ČSOB LOGO

Chceme pracovat i když nevidíme

Sociální firma Ergones je součástí TyfloCentra Olomouc, o.p.s. od roku 2011.

Poskytuje  pracovní příležitost 15 osobám se zrakovým a jiným postižením. Umožňujeme těmto osobám rozvíjet svoji samostatnost, osobnost a uplatnit se ve společnosti. Naši zaměstnanci se svým úsilím, šikovností, pílí a odhodláním  snaží obstát ve světě konkurenčního boje na trhu.

• Výše podpory:  21 205,- Kč