ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM JARO 2021 – FÓRUM DÁRCŮ, z.s.


logo čsob

„Nevidíme, ale naše práce vidět je“

Sociální podnik Ergones je součástí TyfloCentra Olomouc od roku 2011 a má za úkol poskytnout pracovní zázemí osobám se  zrakovým postižením, které se díky handicapu obtížně prosazují na trhu práce a ve společnosti. Prostřednictvím našich služeb a sociální firmy Ergones se snažíme poskytnout těmto osobám zázemí pro seberealizaci a lepší uplatnění. Díky  podpoře bychom mohli i nadále zaměstnávat 16 osob se zrak. a jiným postižením. Rovněž se udrží úroveň kvality života těchto našich pracovníků v této nelehké době.

Výše příspěvku: 68 728 Kč