ČSOB pomáhá regionům – podzim 2020

Nevidíme, ale naše práce vidět je.

Téměř 80% osob se zrakovým postižením nemá práci a díky handicapu se obtížně prosazují na trhu práce a ve společnosti. Prostřednictvím našich služeb a sociální firmy Ergones se snažíme poskytnout těmto osobám zázemí pro seberealizaci a lepší uplatnění. Sociální firma nabízí několik činností. Mimo jiné i oddělení potisků, kde pracují zaměstnanci se zrakovým či jiným postižením. Abychom mohli nabídnout odpovídající kvalitu na trhu a být konkurence schopní, potřebujeme technologie a kvalitní přístroje na potisk textilu. Z projektu byly  nakoupeny 2 nové tiskárny na textil.

Výše příspěvku: 20 000,- Kč