SPONZOŘI, DÁRCI – GDPR

Zpracováváme následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště).
  2. kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa.

Pracujeme s identifikačními a kontaktními údaji, příp. s dalšími údaji v rozsahu, v jakém je dárce naší organizaci poskytl.

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • vystavení potvrzení o poskytnutí Vašeho daru pro účely uplatnění snížení daňového základu dle příslušného ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění;
  • za účelem splnění zákonných povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
  • vedení evidence na základě našeho oprávněného zájmu;

Všechny výše uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce a účetní firma KAPADERO s.r.o. jako zpracovatel.

Neposkytujeme osobní údaje subjektům třetím stranám.