Dárcovství ze závěti

Dárcovství ze závěti je v ČR poměrně nová forma darování. Resp. není až tak nová, ale teprve nyní se o ní začíná více mluvit. Princip je jednoduchý, pokud sepíšete závěť, můžete libovolnou část, nebo celý svůj majetek odkázat TyfloCentru Olomouc. Odkázat je možné jak hotovost, tak movité a nemovité věci.

V případě, že člověk nemá zákonného dědice a nesepíše závěť, dědí celý jeho majetek stát.

Při spisování závěti je dobré konzultovat tuto možnost s notářem.