Den otevřených dveří ve středisku v Šumperku

Dne 9. 11. 2022 proběhl v šumperském středisku TyfloCentra Den otevřených dveří, kde se mohli účastníci seznámit s problematikou zrakového postižení. Pracovnice střediska prezentovala naše služby a aktivity. Firmy Ergones a Spektra představily známé i nové kompenzační pomůcky. V tento den nás navštívily základní školy, oční lékaři a uživatelé poskytovaných služeb.