Den pro rodinu a veletrh sociálních služeb

Dne 15. května 2024 jsme se zúčastnili akce Den pro rodinu a veletrh sociálních služeb, který probíhal od 10:00 do 18:00 hodin na Horním náměstí v Olomouci. Na jednom místě se prezentovalo 40 organizací poskytujících sociální služby a volnočasové aktivity.

Na našem stánku jsme dopoledne připravili soutěžní hry s klapkami na očích pro žáky základních škol. Dále si lidé mohli vyzkoušet kompenzační pomůcky pro zrakově postižené nebo zakoupit keramiku vyrobenou v naší sociální firmě Ergones.

Akce nabízela bohatý doprovodný program pro všechny generace včetně Ústřední vojenské hudby Praha a tak si každý přišel na své.

Foto: Jakub Čermák

Foto: Jakub Čermák

Foto: Jakub Čermák