EKOLAMP zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Co se sbírá?
• úsporné kompaktní zářivky,
• výbojky,
• lineární zářivky,
• LED světelné zdroje
• klasické přímo žhavené a halogenové žárovky.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů:
• ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví,
• opětovné materiálové využití (více než 90 %). Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši organizaci TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Zaměstnanci a klienti mohou nefunkční světelné zdroje zdarma odevzdávat v sídle společnosti na adrese I. P. Pavlova 69, Olomouc do malé sběrné nádoby, která je umístěna na chodbě u výtahu.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny (sklo se používá jako technický materiál).

Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a hází vše do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí.
Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.