Exkurze na autobusové nádraží v Olomouci

Na přání zrakově postižených uživatelů TyfloCentra proběhla dne 9. 3. 2022 osvětová exkurze na autobusovém nádraží v Olomouci . Byly představeny prvky usnadňující orientaci v prostoru lidem se zrakovým postižením. Účastníci exkurze otestovali orientační hlasové majáčky, vodící linie, popisky v Braillově písmu na jednotlivých stanovištích, prostory pro přecházení, přechody a jak fungují inteligentní zastávky tramvajové linky. Uživatelé si mohli vyzkoušet také samostatný pohyb v budově i v prostoru autobusového nádraží v Olomouci. Dále měli možnost si nacvičit trasu na WC, které bohužel není v důsledku dřívější rekonstrukce bezbariérové a není ani na euroklíč.