Globus Olomouc opětovně pomáhal projektem GLOBUS LEPŠÍ SVĚT 2023

Globus Olomouc opětovně pomáhal projektem GLOBUS LEPŠÍ SVĚT 2023.

Máme velikou radost z toho, že i v letošním roce se nám podařilo navázat opětovné partnerství s olomouckým Globusem v rámci projektu GLOBUS LEPŠÍ SVĚT 2023, který má za úkol podporovat organizace v daném regionu.

Právě díky tomuto projektu jsme mohli získat finanční podporu v hodnotě 50 000,- Kč na speciální rekondiční pobyt pro naše uživatele se zrakovým postižením.

Rekondiční pobyty pořádáme pro naše uživatele s těžkým postižením zraku již několik let a to v rámci sociálně aktivizační služby naší organizace. Rekondiční pobyty jsou mezi našimi uživateli nejen oblíbené, ale také velmi přínosné. V rámci programu nabízíme klientům různorodé aktivity zaměřené především na oblast vzdělávání, seberozvoje, relaxace a to v neformálním prostředí zpravidla lázeňských resortů.

Jsme velice rádi za to, že můžeme takto regionálně spolupracovat s tak významným partnerem jako je právě GLOBUS OLOMOUC 

Paní ředitelka Andrea Dvořáková se za námi přišla osobně podívat, aby nám předala dárkový šek. Mimo toto milé setkání jsme probrali také další formy spolupráce, podpory a snad brzy vás budeme o těchto společných plánech informovat.

Děkujeme, že nás podporujete, že nám důvěřujete!