GLOBUS POMÁHÁ

GLOBUS LEPŠÍ SVĚT 2023

 Zdraví je nejdůležitější. Proto Globus Olomouc věnoval TyfloCentru Olomouc, o.p.s. 50 000,- na rekondiční pobyt.

V sedmém ročníku charitativního projektu Globus Lepší svět opět věnuje každý z patnácti hypermarketů Globus finanční dar organizacím ve své blízkosti. Cílem je podpořit zdraví lidí, o které se starají nemocnice, školy či veřejně prospěšná centra zdravotních a sociálních služeb. Na budování jejich projektů putuje od hypermarketů Globus celkem 2 250 000 korun.

Globus Olomouc věnuje TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 50 000 korun na rekondiční pobyty (víkendový pobyt, tréning dovedností s asistenty, lekce jógy) pro uživatele s těžkým postižením zraku v nepříznivé sociální situaci.

„Rekondiční pobyty pořádáme pro naše uživatele s těžkým postižením zraku již několik let, a to v rámci sociálně aktivizační služby. Tyto pobyty jsou mezi našimi uživateli nejen oblíbené, ale také velmi přínosné. V rámci rekondičního programu nabízíme klientům různorodé aktivity zaměřené především na oblast vzdělávání, seberozvoje a relaxace, to vše v neformálním prostředí. Děkujeme projektu Globus Lepší svět 2023 za finanční podporu letošního rekondičního pobytu,“ řekla Věra Pospíšilová, zástupce ředitele pro sociální služby TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Nemocní, handicapovaní, znevýhodněné děti i nemohoucí senioři potřebují zpravidla víc péče a prostředků ke zlepšení svého života než lidé zdraví. Již sedm let od svého založení si proto program hypermarketů Globus Lepší svět klade za cíl zlepšit život ve svém okolí. Poslední roky se pak orientuje zejména na podporu zdraví ve společnosti. „Jsme součástí každého regionu, kde působíme. A zde chceme prospět a pomáhat těm, co to potřebují. Každý z hypermarketů Globus proto věnuje finance jedné či více organizací na rozvoj zdraví, ať fyzického nebo duševního, svých klientů,“ řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus.

Všechny letos podpořené projekty po celé ČR lze najít na globus.cz.

Pro více informací kontaktujte, prosím:

Aneta Turnovská, Globus Lucie Kovandová

Tel.: 739 348 194 Tel.: 604 855 754
e-mail: a.turnovska@globus.cz e-mail: lucie@luciepr.cz

Zdroj: Tisková zpráva Globus