Individuální poradenství pro osoby se zrakovým postižením 

Dotační program Olomouckého kraje pro sociální oblast pro rok 2014

Název projektu: Individuální poradenství pro osoby se zrakovým postižením
Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Výše příspěvku: 77 600 Kč

Projekt je zaměřen na podporu vysoce specifické činnosti v rámci odborného sociálního poradenství TyfloCentra Olomouc a to na poradenství v oblasti obsluhy a doporučování náročných elektronických kompenzačních pomůcek.

Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.