INNOGY

logo fond Innogy

Podpora a modernizace sociální firmy ERGONES

Sociální firma Ergones je součástí TyfloCentra Olomouc, o.p.s. od roku 2011. Poskytuje  pracovní příležitosti 15 osobám se zrakovým a jiným postižením. Umožňujeme jim rozvíjet svoji samostatnost, osobnost a uplatnit se ve společnosti. Naši zaměstnanci se svým úsilím, šikovností, pílí a odhodláním  snaží obstát svou prací ve světě konkurenčního boje na trhu.

Podpora bude využita na nákup nového technického vybavení.

• Výše příspěvku 20 000,- Kč