Jak si hrají nevidomé děti

Dne 8. 1. 2024 se v Základní škole Loučná nad Desnou uskutečnila osvětová akce s názvem „Jak si hrají nevidomé děti“. Akce se zúčastnilo celkem 50 dětí z různých tříd školy.

Během akce byly dětem představeny speciálně navržené hry určené pro nevidomé. Děti měly možnost si tyto hry vyzkoušet samy, a to s použitím klapky na očích, která jim simulovala stav nevidomosti.

Děti byly nadšené z možnosti vyzkoušet nové způsoby hraní a zároveň lépe porozumět životu nevidomých. Osvětová akce se setkala s pozitivním ohlasem ze strany dětí, které si tuto zkušenost velmi pochvalovaly.