Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji 

Logo projektu

NÁZEV PROJEKTU: Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/31.00214
Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2010
Datum ukončení realizace projektu: 31. 1. 2012
Celkové náklady v Kč: 4.157.644,80
Výše dotace ESF: 3.533.998,08
Výše dotace ze státního rozpočtu: 623.646,72

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo podepsáno dne 27.1.2010.

Hlavními cíli projektu je udržet a zvýšit míru zaměstnanosti lidí se zrakovým postižením a zmírnit dopady ekonomické krize na uchazeče o zaměstnání, ale i samotné zaměstnavatele. Cílem je také zařadit do pracovního procesu ty uživatele, kteří trpí nízkou sebedůvěrou, popřípadě je jejich přizpůsobivost na pracovní prostředí pomalejší.

Projekt se zaměřuje na následující klíčové aktivity:

 • Motivační program
 • Příprava na zaměstnání
 • Analýza pracovního místa
 • Přímá asistence
 • Vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech
 • Vzdělávání zaměřené na zvýšení kvalifikace
 • Job club
 • Tréninkové zaměstnávání
 • Projektové a finanční řízení

—————————-
Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji.
(Integrace ZP v Olomouckém kraji)

Hlavním cílem projektu je udržet a zvýšit míru zaměstnanosti zrakově postižených a zlepšit připravenost zájemců pro volný trh práce. K dosažení cíle využíváme již odzkoušené efektivní nástroje i nové prvky podpory.  Naší snahou je dosáhnout co největší míry komplexnosti a užitečné podpory.  Aktivity projektu a jednotlivé činnosti jsou realizovány ve čtyřech regionálních pracovištích TyfloCentra Olomouc: Prostějov, Přerov, Šumperk, Olomouc a jsou  zacíleny nejen na zrakově postižené zájemce o práci, ale i na zaměstnavatele v Olomouckém kraji.

Zrakově postiženým zájemcům o práci  v rámci projektu nabízíme:

 • Individuální profesní poradenství (sestavení individuálního plánu).
 • Diagnostiku vlastních schopností a dovedností.
 • Diagnostiku připravenosti na výkon povolání.
 • Asistenci při hledání zaměstnání, vzdělávání, získávání informací, vyřizování na úřadech, asistenci na pracovišti.
 • Vzdělávání v dovednostech, které zvyšují šance uspět na trhu práce.

Jedná se o vzdělávací programy:

 • Sebereflexe a sebepoznání
 • Komunikační dovednosti
 • Jak se chovat na trhu práce
 • Pracovní právo
 • Osobní a firemní kultury

 

 • Individuální kurz práce s PC zaměřený na specifické požadavky práce s PC.
 • Klubovou činnost, odborné poradenství, internetové diskusní fórum a internetovou burzu práce v rámci tzv. Job clubů.
 • Tréninkové zaměstnávání zaměřené na ověřování získaných znalostí v praxi – reálném zaměstnání.

Zaměstnavatelům v rámci projektu nabízíme:

 • Příležitost účastnit se motivačního programu formou zážitkového semináře – setkání se zrakově postiženými zájemci o práci, seznámení se s postoji druhé strany.
 • Konzultace týkající se legislativy zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.
 • Analýzu pracovní pozice k zjištění, zda je reálné ve firmě zaměstnat zrakově postiženého pracovníka.
 • Analýzu vhodného uchazeče o zaměstnání – profil vhodného zaměstnance.
 • Asistenci na pracovišti v případě přijetí zájemce do pracovního poměru či vybavení pracoviště speciálními pomůckami.

Povinný text o podpoře projektu

TISKOVÉ ZPRÁVY