Komplexní rozvoj služeb pro zrakově postižené v Olomouckém kraji pomocí fundraisingu

Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Částka: 100 000 Kč

Díky realizaci projektu bude v naší organizaci systematicky zaveden fundraising, bude vypracován fundraisingový plán.

Cílovou skupinou projektu jsou individuální a firemní dárci.

Užitek z fundraisingových aktivit budou mít primárně nevidomí a slabozrací klienti TyfloCentra Olomouc, o.p.s.

Další cílovou skupinou jsou zrakově ale i jinak postižení zaměstnanci sociální firmy Ergones, která je doplňkovou činností TyfloCentra.