Kurz anglického a německého jazyka pro osoby se zrakovým postižením – klienty regionálního střediska TyfloCentra v Prostějově 

Znak Prostějova

  • Realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  • Částka: 5 000 Kč

Regionální středisko TyfloCentra v Prostějově poskytuje osobám se zrakovým postižením, dále jen klientům, službu sociální rehabilitace.
Práce je jednou ze základních potřeb člověka.
Služba je proto zaměřena na pomoc klientům při hledání a následném získání vhodného zaměstnání.
Jednou z činností služby je i příležitost a pomoc při rozvíjení vědomostí a dovedností klientů se zrakovým
postižením, která jim umožní lépe se umět prosadit na trhu práce.
Výuka jazyků uzpůsobená požadavkům zrakového postižení je v regionu Prostějov ojedinělá.
Regionální středisko TyfloCentra v Prostějově pořádá pravidelné kurzy anglického a německého jazyka.
V předchozích letech byly tyto kurzy hrazeny z projektů zaměřených na podporu vzdělávání.
Na rok 2015 však již nebyly výzvy na tuto oblast vyhlášeny.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti města Prostějova.