Město Hranice na Moravě

Celoroční činnost

Znak města Hranice na Moravě

  • Realizace: od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015
  • Částka: 3 000 Kč

Dotace bude použita na úhradu cestovních nákladů sociálního pracovníka poskytujícího sociální službu v terénu a notebook pro tohoto sociálního pracovníka.