Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na Střední Moravě

 

logo - Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:
Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na Střední Moravě

Cílová skupina projektu:
Osoby s omezenými možnostmi pohybu a orientace, především osoby s těžkým zrakovým postižením

Působnost projektu:
Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Cíl projektu:

Cílem projektu je průběžné odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se po městě samostatně, a tím vytvářet podmínky pro jejich bezpečný a samostatný pohyb, eliminovat vznikající překážky, zajišťovat funkčnost akustických prvků, pomocí kterých se orientují, a řešit problémy v lokalitách, ve kterých se pohybují. Dále sledování nových výstaveb a rekonstrukcí veřejných prostranství, komunikací a budov, aby bylo pamatováno na potřeby nevidomých a slabozrakých uživatelů, a to v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. Cílem projektu je také zprostředkovat nevidomým a těžce slabozrakým lidem haptickým prohlížením reliéfních plánků představu frekventovaných a orientačně složitých míst v centrech měst

Výstupy projektu:

V rámci projektu budou vytvářeny vhodné podmínky pro bezpečný a samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí. Pracovník bariér bude sledovat nové výstavby a rekonstrukce veřejných prostranství, komunikací a budov. Bude konzultovat, připomínkovat a navrhovat hmatové a akustické úpravy. Uspořádá pro nevidomé a slabozraké besedy o bariérách a exkurze po nových výstavbách a rekonstrukcích. V rámci projektu bude vyrobeno pět reliéfních plánků, které budou sloužit nevidomým a těžce slabozrakým lidem k získání představy a pochopení složitých prostor, ve kterých se často pohybují.

 

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.