Nadace Charty 77 – Fond Innogy

logo fond Innogy

Stolní počítač s příslušenstvím za účelem výuky a rozvoje pracovních dovedností osob se zrakovým postižením.

Realizace nákupu dvou stolních počítačů.
První stolní počítač s příslušenstvím bude sloužit a pomáhat při výuce osob se zrakovým postižením, jejich rozvoji a ve finále i lepším uplatnění na trhu práce. Rozsah podpory je v rámci cílové skupiny zrakově postižených v regionu Střední Moravy.
Druhý počítač s příslušenstvím využijeme v rámci sociální firmy Ergones pro oddělení potisků na grafické návrhy, realizaci a rozvoj dovedností pracovníků.

• Výše příspěvku 50 000,- Kč