Nadace prof. Vejdovského

Nadace prof. Vejdovského

„Podpora a zachování služby odstraňování barier pro zrakově postižené v Olomouckém kraji“

Odstraňování architektonických a informačních bariér patří mezi klíčové služby nejen pro zrakově postižené, které TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. poskytuje v Olomouckém kraji. Naší hlavní cílovou skupinou jsou osoby se zrakovým postižením, uživatelé, ale v případě problematiky odstraňování bariér je zde zastoupena i široká veřejnost, firmy, samospráva či dopravci. Proto je dopad služby plošný na celý náš region Střední Moravy.

Zpřístupňování informací osobám ZP v digitální formě – informace upozorňující na nástrahy na cestách v OL a v lokalitách, ve kterých se pohybují, dále jsou zasílány dopravní informace atd.

Poskytujeme konzultace při stavbách budov, rekonstrukcích nástupišť, hal a veřejných budov. Projekt má za úkol nejen odstraňovat architektonické bariéry pro ZP, ale zároveň jim zlepšit podmínky pro svobodný pohyb a lepší začlenění ve společnosti.

Z příspěvku bude spolufinancovaná služba odstraňování architektonických a informačních bariér, konkrétně mzdové náklady na pracovníka barier.

• Poskytnutá částka 50 000,- Kč