Návštěva haptické výstavy Mušle středomoří

15. února uživatelé služeb regionálního pracoviště TyfloCentra Olomouc o.p.s. v Prostějově vyjeli společně se sociální pracovnicí Zuzanou Znojilovou za poznáním do Olomouce.

Nejdříve navštívili výstavu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci s názvem Mušle středomoří a poté nechyběla návštěva olomoucké radnice, kde je vystavený haptický model sloupu Nejsvětější Trojice.

V olomouckém Vlastivědném muzeu si mohli připomenout léto u moře. To se pojilo s výstavou, která nese název „Mušle středomoří“ a je zpřístupněna i lidem s postižením zraku. Vystavené exponáty se dají ohmatat a jejich názvy jsou popsány i v Braillově písmu. V další místnosti je možnost odpočinku v houpací síti, nechybí ani písek z pláže. To v tomto únorovém počasí prostě chcete zažít.

Poté je čekal přesun, aby mohli navštívit prostory radnice na Horním náměstí v Olomouci, kde je umístěn haptický model sloupu Nejsvětější Trojice. Všichni ocenili, že se díky modelu mohli detailně seznámit s touto významnou památkou UNESCO.