DOČASNÉ PŘERUŠENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A NOUZOVÝ REŽIM SLUŽEB SOCIÁLNÍ REHABILITACE/ODBORNÉHO PORADENSTVÍ

Vláda na svém včerejším jednání usnesením č. 239 přijala další krizová opatření, která se týkají přímo poskytování sociálních služeb – kompletní znění je ke stažení v části č. 37 Sbírky zákonů, č. 97/2020 Sb. – ke stažení zde:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38812

odkaz na tiskovou zprávu MPSV https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ+opatreni+pro+soc.+sluzby.pdf/6e13408d-9ddd-c23f-7215-1074a8ef91f9?fbclid=IwAR0ch0irAGXip9UTRc6Aul4d80uRrlEgpphx-Rfh_PLYu3qVlw-dLjXwfXU

Tímto krizovým opatřením vláda nařizuje tato nařízení, vztahující se k omezení provozu TyfloCentra Olomouc, o.p.s.:

S účinností od 18. 3. 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit činnost sociálních služeb podle § 66 zákona o sociálních službách, tj. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Podle tohoto bodu se proto dočasně pozastavuje činnost služby SAS. Ostatní registrované a doplňkové činnosti jsou nadále v provozu, avšak v nouzovém režimu, ke kterému jsme přistoupili na základě nařízení vlády, kdy v rámci tohoto nařízení budeme v sociálních službách Sociální rehabilitace a Odborné poradenství telefonicky, či emailem kontaktovat všechny své uživatele o skutečnosti, že služba je nadále poskytována, avšak nemusí být poskytována nutně dle individuálního plánu.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat naše sociální pracovnice a pracovníky – viz. kontakty https://www.tyflocentrum-ol.cz/kontakt/

V Litovli dne 17. 3. 2020

Vypracovala: Mgr. Věra Bartošová, ředitelka TyfloCentra Olomouc, o.p.s.