Odborné poradenství pro osoby se zrakovým znevýhodněním

Logo statutární město Olomouc
Název projektu: Odborné poradenství pro osoby se zrakovým znevýhodněním
Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Poskytováním odborného sociálního poradenství podporujeme osoby se zrakovou vadou, aby se zorientovaly ve své nepříznivé sociální situaci, hledaly a nacházely její řešení.

Cíl projektu:

  • informovat o problematice zrakově postižených,
  • provozovat půjčovnu kompenzačních pomůcek,
  • informovat o náročných elektronických kompenzačních pomůckách a možnosti zácviku s nimi,
  • poskytovat pracovně právní informace,
  • doporučovat vhodné náročné elektronické kompenzační pomůcky,
  • informovat o možnostech získávání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky,
  • zprostředkovávat jiné služby TC, návazné služby.

Projekt finančně podpořilo statutární město Olomouc.