Odborné poradenství pro osoby se zrakovým znevýhodněním 

Logo statutární město Olomouc
Cílem projektu je:

  • Informovat o problematice zrakově postižených.
  • Provozovat půjčovnu kompenzačních pomůcek.
  • Informovat o náročných kompenzačních pomůckách a možnosti zácviku s nimi.
  • Poskytovat pracovně právní informace.
  • Doporučovat vhodné náročné kompenzační pomůcky.
  • Informovat o možnostech získávání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky.
  • Zprostředkovávat jiné služby TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a návazné služby.

 

  • Realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  • Částka: 55 000 Kč