Odborné sociální poradenství § 37

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji- Podprogram č. 2

logo - Olomoucký kraj

Dotace je poskytnuta na dofinancování odborného sociálního poradenství.

·         Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

·         Částka: 45 000 Kč