ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ §37

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji – Podprogram č. 2

Logo Olomouckého kraje

Dotace je poskytnuta na dofinancování odborného sociálního poradenství.

 

  • Realizace: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
  • Částka: 44 000 Kč