Odstraňování bariér osobám se zrakovým postižením na území města Přerova

Znak města Přerova

  • Realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  • Částka:    23 500 Kč

Projekt je zaměřen na problematiku odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se po městě Přerově samostatně. Nevidomým a slabozrakým je nutné vytvářet podmínky pro bezpečný a samostatný pohyb, eliminovat vznikající překážky, zajišťovat funkčnost akustických prvků, pomocí kterých se orientují, a řešit problémy v lokalitách, ve kterých se pohybují.