Olomoucký kraj

1. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §66

Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace je poskytnuta na zajištění sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
  • Částka: 1 840 200 Kč

2. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ §37

Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace je poskytnuta na zajištění odborného sociálního poradenství na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
  • Částka: 555 800 Kč

3. SOCIÁLNÍ REHABILITACE §70

Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace je poskytnuta na zajištění sociální rehabilitace na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
  • Částka: 1 111 600 Kč

Podprogram č. 2 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace je poskytnuta na dofinancování sociální rehabilitace.

  • Realizace: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
  • Částka: 99 000 Kč