Olomoucký kraj 2017

1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením §66 – Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

logo - Olomoucký kraj

Dotace je poskytnuta na zajištění sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
  • Částka: 1 274 200 Kč

2. Odborné sociální poradenství §37 – Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

logo - Olomoucký kraj

Dotace je poskytnuta na zajištění odborného sociálního poradenství na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
  • Částka: 369 900 Kč