1. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §66

logo - Olomoucký kraj

 Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace je poskytnuta na zajištění sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením na základě zákona o sociálních službách.

 • Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • Částka: 1 736 900 Kč

 

 Podprogram č. 2 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace je poskytnuta na dofinancování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

 • Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • Částka: 129 200 Kč

 

2. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ §37

logo - Olomoucký kraj

 Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace je poskytnuta na zajištění odborného sociálního poradenství na základě zákona o sociálních službách.

 • Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • Částka: 477 600 Kč

 

 Podprogram č. 2 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace je poskytnuta na dofinancování odborného sociálního poradenství.

 • Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • Částka: 49 400 Kč

 

3. SOCIÁLNÍ REHABILITACE §70

logo - Olomoucký kraj

 Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace je poskytnuta na zajištění sociální rehabilitace na základě zákona o sociálních službách.

 • Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • Částka: 1 040 700 Kč

 

Podprogram č. 2 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace je poskytnuta na dofinancování sociální rehabilitace.

 • Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • Částka: 107 700 Kč