OLOMOUCKÝ KRAJ 2021

DOTAČNÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2020

DOTAČNÍ TITUL 5 – PODPORA INFRASTRUKTURY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Dotace je poskytnuta na koupi nového služebního vozidla jehož cílem je zabezpečení počítačových kurzů a IT podpory klientům v jejich domácím prostředí pokud nejsou schopni z důvodu zdravotního omezení dojíždět na výuku nebo je potřeba počítač nastavit v jejich domácím prostředí. Vozidlo bude také využívat sekce kompenzačních pomůcek v naší sociální firmě ERGONES.

• Realizace: 1.12. 2020 – 31.10. 2021
• Částka: 50% z celkových nákladů na koupi vozidla tj. 225 000,- Kč

PODPROGRAM Č. 1 PROGRAM FINANČNÍ PODPORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCKÉM KRAJI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §66

Dotace je poskytnuta na zajištění sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
  • Částka: 1 977 900 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ §37

Dotace je poskytnuta na zajištění odborného sociálního poradenství na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
  • Částka: 612 900 Kč

SOCIÁLNÍ REHABILITACE §70

Dotace je poskytnuta na zajištění sociální rehabilitace na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
  • Částka: 1 233 700 Kč