OLOMOUCKÝ KRAJ – DOTAČNÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2020

logo - Olomoucký kraj

Dotační titul 5 – Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje

Dotace je poskytnuta na koupi nového služebního vozidla jehož cílem je zabezpečení počítačových kurzů a IT podpory klientům v jejich domácím prostředí pokud nejsou schopni z důvodu zdravotního omezení dojíždět na výuku nebo je potřeba počítač nastavit v jejich domácím prostředí. Vozidlo bude také využívat sekce kompenzačních pomůcek v naší sociální firmě ERGONES.

• Realizace: 1.12. 2020 – 31.10. 2021
• Částka: 50% z celkových nákladů na koupi vozidla tj. 225 000,- Kč