OLOMOUCKÝ KRAJ 2022

PODPROGRAM Č. 1 PROGRAM FINANČNÍ PODPORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCKÉM KRAJI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §66

Dotace je poskytnuta na zajištění sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
  • Částka: 1 994 600 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ §37

Dotace je poskytnuta na zajištění odborného sociálního poradenství na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
  • Částka: 579 000 Kč

SOCIÁLNÍ REHABILITACE §70

Dotace je poskytnuta na zajištění sociální rehabilitace na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
  • Částka:  1 158 000 Kč