OLOMOUCKÝ KRAJ 2022

PODPROGRAM Č. 1 PROGRAM FINANČNÍ PODPORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCKÉM KRAJI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §66

Dotace je poskytnuta na zajištění sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením na základě zákona o sociálních službách.

 • Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
 • Částka: 1 994 600 Kč

Podprogram č. 2 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.
Dotace je poskytnuta na dofinancování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

 • Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

 • Částka: 135 900 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ §37

Dotace je poskytnuta na zajištění odborného sociálního poradenství na základě zákona o sociálních službách.

 • Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
 • Částka: 596 700 Kč

Podprogram č. 2 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace je poskytnuta na dofinancování odborného sociálního poradenství.

 • Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
 • Částka: 52 600 Kč

SOCIÁLNÍ REHABILITACE §70

Dotace je poskytnuta na zajištění sociální rehabilitace na základě zákona o sociálních službách.

 • Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
 • Částka:  1 219 400 Kč

Podprogram č. 2 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Dotace je poskytnuta na dofinancování sociální rehabilitace.

 • Realizace: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
 • Částka: 105 200 Kč