OLOMOUCKÝ KRAJ 2023

PODPROGRAM Č. 1 PROGRAM FINANČNÍ PODPORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCKÉM KRAJI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §66

Dotace je poskytnuta na zajištění sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
  • Částka: 2 350 300 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ §37

Dotace je poskytnuta na zajištění odborného sociálního poradenství na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
  • Částka: 669 900 Kč

SOCIÁLNÍ REHABILITACE §70

Dotace je poskytnuta na zajištění sociální rehabilitace na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
  • Částka: 1 512 000 Kč