Olomoucký kraj 2016

1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením §66 – Podprogram č. 1    Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

logo - Olomoucký kraj

Dotace je poskytnuta na zajištění sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
  • Částka: 1 036 000 Kč

 

2. Odborné sociální poradenství §37 – Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

logo - Olomoucký kraj

Dotace je poskytnuta na zajištění odborného sociálního poradenství na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
  • Částka: 303 800 Kč

 

3. Sociální rehabilitace §70 –  Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

logo - Olomoucký kraj

Dotace je poskytnuta na zajištění sociální rehabilitace na základě zákona o sociálních službách.

  • Realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
  • Částka: 148 700 Kč

 

4. Propagace služeb pro zrakově znevýhodněné v cílové skupině oční lékaři a jejich pacienti

Cílem projektu, který probíhá od května do prosince 2016, je zvýšit v Olomouckém kraji informovanost o poskytovaných službách pro osoby se zrakovým postižením prostřednictvím poutavé komiksové brožury.
Informační brožura vzniká za spolupráce Tyfloservisu, o.p.s., TyfloCentra Olomouc o.p.s., Tyflopomůcek Olomouc a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. – Oblastní odbočky Olomouc.

  • Realizace: 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
  • Částka: 25 000 Kč

TyfloCentrum Olomouc je partnerem projektu.