OSVĚTA NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE OLOMOUC, S.R.O.

V pondělí 28. června 2021 jsme navštívili Střední odbornou školu v Řepčíně, abychom studentům přiblížili život lidí se zrakovým postižením. Osvětovou besedu vedla naše nevidomá pracovnice a studenti měli možnost si vyzkoušet brýle simulující zrakové vady, kompenzační pomůcky, chůzi s bílou holí či speciální společenské hry pro zrakově postižené.