Osvěta na vlakovém nádraží

TyfloCentrum Olomouc uspořádalo tři osvětové akce zaměřené na informování veřejnosti o vodících liniích, které se nacházejí v hale hlavního vlakového nádraží v Olomouci. Tyto vodící linie nejsou pro vidící nijak nápadné, takže o nich většina lidí neví. Z tohoto důvodu se tak často stává, že na vodících liniích někdo stojí, lidé si na ně pokládají zavazadla atd. Zrakově postižený, který se pomocí těchto linií orientuje tudíž musí dané překážky obcházet a může se tak snadno stát, že vodící linii ztratí, naváže se na jinou, zkrátka jej může tato situace v prostorové orientaci zmást. Rozhodli jsme se proto ve spolupráci s filmovým studiem natočit krátký video spot, sloužící k upozornění na tuto problematiku. Spot se promítal v hale vlakového nádraží od 1. do 30. dubna 2022. V této době jsme se dále rozhodli uspořádat další dvě osvětové akce, během kterých jsme náhodným osobám z řad široké veřejnosti nabízeli krátkou osvětovou přednášku o zmíněných vodících liniích, architektonických bariérách, s nimiž se naši zrakově postižení klienti nejčastěji setkávají, o službách naši organizace a v neposlední řadě též o zrakovém handicapu obecně. Účastníci této přednášky měli možnost si vyzkoušet chůzi s bílou holí po vodící linii, brýle simulující zrakové vady. Dále jim byla předvedena orientace pomocí hlasového majáčku, ukázka správné pomoci zrakově postiženému atd. Účastníci též dostali informační brožuru o službách TC a partnerských organizací.

Z osvětové akce byla natočena reportáž regionální televize ZZIP s.r.o.

Odkaz: www.zzip.cz