Osvěta ve firmě John Crane, Lutín

Dne 11. 6. 2024 jsme na akci firmy JOHN CRANE v Lutíně ukázali, co všechno děláme v TyfloCentru Olomouc. Byl to skvělý den, kdy si každý mohl zkusit, jaké to je, když člověk nevidí dobře. 

S pomocí simulačních brýlí si účastníci z řad pracovníků vyzkoušeli vidění s očními vadami.

Hmatem poznávali různé předměty a odhalovali vůně v naší čichací hře. Největší zájem vzbudil přístroj Colortest, který demonstruje, jak nevidomí a slabozrací rozpoznávají barvy. 

Ukázali jsme, jak rozlišujeme mince, bankovky a návštěvníci si mohli vyzkoušet nalévání tekutin bez použití zraku díky speciálnímu indikátoru hladiny.

Děkujeme firmě John Crane za finanční podporu naší organizace a všem, kteří se zúčastnili a podpořili naše úsilí o lepší porozumění a integraci nevidomých a slabozrakých do společnosti. 

osvěta Lutín
osvěta - Lutín