OSVĚTOVÁ BESEDA NA GYMNÁZIU

V prosinci jsme pro studenty Gymnázia Čajkovského v Olomouci uspořádali osvětovou besedu, jejímž cílem bylo přiblížit studentům život osob s těžkým zrakovým postižením. Program byl koncipován tak, aby se studenti byli schopni zorientovat v situaci, kdy se v reálném životě setkají s osobou se zrakovou vadou a dokázali takovému člověku správně a efektivně pomoct. Na našich osvětách si žáci i studenti mohou vyzkoušet různé hmatové hry a kompenzační pomůcky, chůzi s bílou holí a speciální brýle simulující oční vady. Besedy vede nevidomá pracovnice TyfloCentra Veronika, která program zpestří svými příběhy ze života.