OSVĚTOVÝ VIDEO SPOT NA TÉMA PARKOVÁNÍ SDÍLENÝCH KOLOBĚŽEK

Ve spolupráci a za podpory produkční společnosti BREAKING POINT jsme vytvořili další osvětový spot, který je tentokrát věnovaný správnému a ohleduplnému parkování sdílených elektro-koloběžek.

Odkaz na YouTube https://youtu.be/B5uh5OooY3M

Život se zrakovým postižením je mnohdy plný omezení a nástrah. Jedná se o bariéry ve formě komunikačních, ale hlavně architektonických překážek, které je potřeba neustále řešit.

Problematice odstraňování bariér se věnujeme dlouhodobě. Zaměstnáváme lidi se zrakovým postižením v rámci své sociální firmy Ergones a také pořádáme ve školách osvětové besedy o životě se zrakovým hendikepem.

Tento rok jsme natočili, za podpory společnosti Breaking Point , video spot, který upozorňuje na důležitost vodící linie a nyní vydali druhé informační video, které je věnované správnému parkování sdílených elektro koloběžek. Tento jinak nápaditý a užitečný městský dopravní prostředek nevidomé a jinak handicapované osoby omezuje v jejich svobodném pohybu a orientaci v prostoru. Nesprávné parkování koloběžek může být mnohdy i nebezpečné.

„Službu odstraňování bariér řešíme v rámci naší organizace komplexně a systematicky. Spolupracujeme i se samosprávou při rekonstrukcích nádraží, veřejných budov. Jakmile dostaneme od našich klientů podnět, že něco nefunguje, je špatně nebo se vyskytne nová překážka, snažíme se tento problém vyřešit“, říká naše pracovnice odstraňování bariér Zuzana Znojilová.

Problematika sdílených koloběžek a jejich správné parkování je v poslední době ožehavým tématem, na které jsme se rozhodli reagovat zmíněným video spotem.

„Osvěta je důležitou součástí naší organizace. Když jsme se rozhodli natáčet krátké video spoty, které mají veřejnost upozornit na problematiku života se zrakovým postižením, překážky, ohleduplnost, důležitost vodících prvků ve veřejném prostoru, byl jako další spot na téma koloběžek jasnou volbou. Ne vždy se nám povede vše vyřešit ke spokojenosti všech stran, jelikož jde mnohdy o zdlouhavou komunikaci mezi provozovateli, námi a samosprávou. Informační video spoty bereme jako vhodný prostředek k osvětě této problematiky. Rádi bychom naše video spoty šířili prostřednictvím sociálních sítí, regionálních televizí nebo v rámci DPMO“, dodává náš PR specialista Tomáš Helísek.

Aktuálně vznikají po Olomouci tzv. parkovací místa, které mají sloužit ke správnému zaparkování sdílených koloběžek a kol.

TyfloCentrum Olomouc bylo v této oblasti osloveno, aby se podílelo na zpětné vazbě k nově vytvořeným parkovacím místům.