PODPORA A UDRŽENÍ FUNDRAISINGU V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2020

logo nadace člověk člověku

Poskytovatel projektu: Nadace člověk člověku

Realizace projektu: 1. 1.2020 – 31. 12. 2020

Částka: 120 000 Kč

Finanční podpora je určena na projekt „Podpora a udržení fundraisingu v Olomouckém kraji v roce 2020“. Důležitou cílovou skupinou projektu jsou jak individuální, tak firemní dárci a média. Především na tuto skupinu budou aktivity projektu zaměřeny. Užitek z fundraisingových aktivit budou míti primárně nevidomí a slabozrací klienti TyfloCentra Olomouc, o.p.s. Díky fundraisingu a propagaci činnosti sociální firmy zvýšíme jejich motivaci k aktivitě. Neméně důležitou cílovou skupinou jsou jednak zrakově, ale i jinak zdravotně postižení zaměstnanci naší sociální firmy Ergones. Chceme fundraising zaměřit především na posílení dobrého jména a postavení sociální firmy a tím i postupné zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.