PODPORA ZACHOVÁNÍ SLUŽBY ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR A TECHNICKÉ PODPORY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V ROCE 2023

Logo ČEZ

 

Odstraňování architektonických a informačních bariér a technická podpora jsou důležitými službami nejen pro zrakově postižené, kterou TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. poskytuje v Olomouckém kraji.

Bariery:

Zpřístupňování informací  osobám zrakově postiženým v digitální formě. Jedná se o informace upozorňující uživatele na nástrahy na cestách v Olomouci a v lokalitách, ve kterých se pohybují, dále jsou zasílány dopravní informace, pozvánky.

Dále konzultace při stavbách nových budov, rekonstrukcích vlakových nástupišť, hal a veřejných budov. Projekt má za úkol nejen odstraňovat architektonické bariéry pro zrakově postižené, ale zároveň jim zlepšit podmínky pro svobodný pohyb a lepší začlenění ve společnosti.

Technická podpora

V rámci technické podpory řešení problémů uživatelů s výpočetní technikou, hlasovým výstupem, problémy v rovině IT a telekomunikace – mobilní telefony. Tuto podporu poskytujeme našim uživatelům i přímo v místě jejich bydliště.

Realizace: 1.4. 2023 – 31.12. 2023

Výše příspěvku: 90 000,- Kč