Podpora akce Bílý den v Hamrech v roce 2015

Znak Prostějova

Cíl projektu:

 • Přiblížit široké veřejnosti život lidí se zrakovým postižením.
 • Lidé si budou moci vyzkoušet každodenní život bez zraku. /smyslový čtyřboj/.
 • Zhlédnout a dozvědět se o náročných elektronických kompenzačních pomůckách pro zrakově postižené /ozvučené mobilní telefony, počítač s hlasovým výstupem.
 • Příležitost pro veřejnost zastřílet si bez kontroly zraku z laserové zvukové pistole.
 • V kulturním programu vystoupí zrakově postižení umělci.
 • Příležitost nácviku organizačních, komunikačních a koordinačních dovedností klientů v rámci Sociální rehabilitace.

Místo a termín uskutečnění projektu:
Hamry u Prostějova 20. 6. 2015 /jednorázová akce/

Popis projektu:
Regionální středisko Prostějov poskytuje sociální služby osobám starším patnácti let, kteří se potýkají se specifickými problémy z důvodů postižení zraku. Cílem činnosti střediska je podporovat rozvoj a nácvik dovedností, které vedou k sociálnímu začlenění, zvláště s ohledem na pracovní proces. Pracovnice regionu podporuje klienty zejména v činnostech, které vedou k jejich větší samostatnosti, pocitu sebeuplatnění a prospěšnosti. Sledujíce tento cíl, se na některých významných aktivitách TyfloCentra v Prostějově organizačně podílejí i klienti v rámci nácviku samostatnosti, rozvoje organizačních, komunikačních či koordinačních dovedností. Jednou z takových aktivit je i venkovní akce s názvem Bílý den. Podpora od Městského úřadu v Prostějově umožní finančně zajistit:

 • dopravu účinkujícím i veřejnosti
 • odměnu účinkujícím a zvukovému technikovi
 • propagaci akce
 • pronájem aparatury
 • pronájem areálu

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti města Prostějova.