Podpora akce Bílý den v roce 2014

Znak Prostějova

Cíl projektu:

  • Přiblížit široké veřejnosti život lidí se zrakovým postižením.
  • Lidé si budou moci vyzkoušet každodenní život bez zraku. /smyslový čtyřboj/.
  • Zhlédnout a dozvědět se o náročných elektronických kompenzačních pomůckách pro zrakově postižené /ozvučené mobilní telefony, počítač s hlasovým výstupem.
  • Příležitost pro veřejnost zastřílet si bez kontroly zraku z laserové zvukové pistole.
  • V kulturním programu vystoupí zrakově postižení umělci.
  • Příležitost nácviku organizačních, komunikačních a koordinačních dovedností klientů v rámci Sociální rehabilitace.

Místo a termín uskutečnění projektu: Hamry u Prostějova 21. 6. 2014 /jednorázová akce/

Popis projektu:

Regionální  středisko Prostějov poskytuje sociální služby osobám starším patnácti let, kteří  se potýkají se specifickými problémy z důvodů postižení zraku. Cílem činnosti střediska je podporovat rozvoj a nácvik dovedností, které vedou k sociálnímu začlenění, zvláště s ohledem na pracovní proces. Pracovnice regionu podporuje klienty zejména v činnostech, které vedou k jejich větší samostatnosti, pocitu sebeuplatnění a prospěšnosti. Sledujíce tento cíl, se na některých významných aktivitách TyfloCentra v Prostějově organizačně podílejí i klienti v rámci nácviku samostatnosti, rozvoje organizačních, komunikačních či koordinačních dovedností. Jednou z takových aktivit je i venkovní akce s názvem Bílý den.

Podpora od Městského úřadu v Prostějově umožní finančně zajistit:

  • dopravu účinkujícím i veřejnosti
  • odměnu účinkujícím a zvukovému technikovi
  • propagaci akce
  • pronájem aparatury

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti města Prostějova.