Podpora činnosti regionálního střediska Šumperk 

Logo Šumperk

Cíl projektu:
Poskytování sociálních služeb regionálního střediska TyfloCentra Olomouc, o. p. s. se sídlem v Šumperku, komplexní podpora klientů při hledání zaměstnání.

Místo a termín uskutečnění projektu:
Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v Šumperku, rok 2013.

Popis projektu:
V rámci projektu nabízíme v regionálním středisku následující činnosti:

 • vyhledávání klientů, kontaktování klientů za účelem informování o možnosti využití služeb poskytovaných regionálním střediskem
 • pracovně právní poradenství
 • individuální podporu v oblasti hledání zaměstnání
 • společná setkání klientů hledajících zaměstnání, klubovou činnost, odborné poradenství, internetové diskusní fórum a internetovou burzu práce v rámci tzv. Job klubů.
 • jednorázová setkání, vzdělávací přednášky, kurzy sociálních dovedností, pořádání motivačních kurzů, kurzů komunikačních dovedností a asertivity, přednášek a volnočasových akcí;
 • pravidelné vzdělávací kurzy – jazykové, počítačové, kurzy klíčových kompetencí (písemná komunikace, efektivní time management, týmová spolupráce, základy pracovního práva)
 • informační kampaň pro zaměstnavatelské organizace a širokou veřejnost zaměřená na pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením formou seminářů, propagačních akcí, letáčků a tématického filmu
 • setkání se zaměstnavateli
 • poradenství pro organizace při vybavení a úpravě pracoviště ZP
 • spolupráce s úřady a firmami při odstraňování architektonických bariér ve prospěch uživatelů TyfloCentra a dalších nevidomých a slabozrakých občanů
 • zprostředkování ostatních služeb TyfloCentra Olomouc, zejména odborného poradenství v oblasti náročných elektronických kompenzačních pomůcek a kurzů obsluhy těchto pomůcek jako prostředku pracovního uplatnění, zprostředkování služeb sociálně aktivizačních (volnočasové, kulturní a společenské akce TyfloCentra Olomouc, o.p.s.), služeb návazných organizací, jimiž jsou Tyfloservis, SONS, Tyflopomůcky

Projekt finančně podporuje město Šumperk.