PODPORA FUNDRAISINGU V ROCE 2021

 

logo nadace člověk člověku

 

Finanční podpora je určena na projekt „Podpora fundraisingu v roce 2021“.
Důležitou cílovou skupinou projektu jsou jak individuální, tak firemní dárci a média. Především na tuto skupinu budou aktivity projektu zaměřeny.
Užitek z fundraisingových aktivit budou míti primárně nevidomí a slabozrací klienti TyfloCentra Olomouc, o.p.s. Díky fundraisingu a propagaci činnosti sociální firmy zvýšíme jejich motivaci k aktivitě. Neméně důležitou cílovou skupinou jsou jednak zrakově, ale i jinak zdravotně postižení zaměstnanci naší sociální firmy Ergones.
Chceme fundraising zaměřit především na posílení dobrého jména a postavení sociální firmy a tím i postupné zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.

 

  • Realizace projektu: 1. 1.2021 – 31. 12. 2021
  • Částka: 150 000 Kč