Podpora pracovního uplatnění zrakově postižených v Prostějově 

Znak Prostějova

Název projektu: Podpora pracovního uplatnění zrakově postižených v Prostějově.
Cíl projektu: Podpora poskytování sociálních služeb regionálního střediska TyfloCentra Olomouc, o. p. s. se sídlem v Prostějově na ulici Kostelecká ,č. 17. a sociálního podnikání v rámci doplňkové činnosti TyfloCentra Olomouc, o.p.s.
Místo a termín uskutečnění projektu: Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v Prostějově, Kostelecká č. 17, rok 2012.

Popis projektu:
V rámci projektu nabízíme v regionálním středisku následující činnosti:

 • individuální podporu v oblasti hledání zaměstnání, orientaci v nabídkách práce, oslovení zaměstnavatele, přípravu na výběrové řízení, pomoc při sestavování motivačního dopisu, strukturovaného životopisu, sestavení profesního profilu apod.
 • pracovně právní poradenství.
 • společná setkání klientů hledajících zaměstnání, výměna zkušeností, nácvik asertivity, nácvik dovedností vedoucích k posílení samostatnosti, klubovou činnost, odborné poradenství, internetové diskusní fórum a internetovou burzu práce v rámci tzv. Job clubů.
 • jednorázová setkání, vzdělávací přednášky, kurzy sociálních dovedností, pořádání motivačních kurzů, kurzů komunikačních dovedností a asertivity, přednášek a exkurzí u zaměstnavatele, volnočasových akcí.
 • pravidelné vzdělávací kurzy – jazykové, počítačové, skupinové job- kluby.
 • zprostředkování počítačových kurzů, Individuální kurz práce s PC zaměřený na specifické požadavky práce s PC.
 • podporu při oslovování zaměstnavatele, podporu při vyhledávání a zprostředkování praxe nebo pracovního uplatnění u zaměstnavatelských organizací; při uzavírání pracovní smlouvy.
 • pracovní asistenci u zaměstnavatele v rozsahu 20 hodin.
 • poradenství pro organizace při vybavení a úpravě pracoviště ZP.
 • informační kampaň pro zaměstnavatelské organizace a širokou veřejnost zaměřená na pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením formou seminářů, propagačních akcí, letáčků a tématického filmu.
 • zprostředkování ostatních služeb TyfloCentra Olomouc, zejména odborného poradenství v oblasti náročných elektronických kompenzačních pomůcek a kurzů obsluhy těchto pomůcek jako prostředku pracovního uplatnění, služeb návazných organizací – Tyfloservis, SONS, Tyflopomůcky.

Kromě výše uvedených činností bude taktéž na adrese Kostelecká 17 provozováno detašované pracoviště sociální firmy Ergones, která vznikla dne 3. 1. 2011 v rámci stávající obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Olomouc. Jedná se o doplňkovou činnost TyfloCentra Olomouc, o.p.s. dle zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Cílem sociální firmy Ergones je vytvoření nových pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním, především zrakovým postižením v Olomouckém kraji, a přispět tak ke snížení nezaměstnanosti těchto osob v Olomouckém regionu. V prostějovském regionu se chceme zaměřit především na digitalizační služby tj. digitalizaci audio nahrávek z kazet, gramofonových desek a videa z VHS kazet, digitalizaci filmů. Počítáme s tím, že postupně zaměstnáme 2 až 4 zrakově postižené pracovníky.

V Olomouci dne 14. 12. 2011

Jan Příborský
ředitel

PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA PROSTĚJOVA.